Xã, phường, thị trấn là "pháo đài"; người dân là "chiến sỹ" chống dịch Covid-19

Thứ ba, ngày 31/08/2021 - 16:56
Đã xem: 44 views

Nhằm nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, UBND tỉnh có văn bản số 3073/UBND-KGVX, ngày 24-8-2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các giám đốc sở, ban, ngành; chủ tịch UBND huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, đặc biệt lưu ý:

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đẩy mạnh huy động sự tham gia của nhân dân. Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch các cấp do chủ tịch UBND đứng đầu; phân công ứng trực 24/24 giờ để kịp thời tiếp nhận, xử lý, báo cáo mọi vấn đề liên quan phòng, chống dịch trên địa bàn. Huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp…

Tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn các giải pháp: Tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc kiểm soát người vào, đi qua tỉnh; thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt; chủ động đảm bảo lương thực, thực phẩm, các dịch vụ thiết yếu cho người dân; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở những nơi đủ điều kiện theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”; đảm bảo các điều kiện tại các khu cách ly tập trung, chăm sóc, điều trị người bệnh và người nhiễm Covid-19 (nếu có); tổ chức tiêm chủng vacxin miễn phí, an toàn, hiệu quả.

Các ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch nhằm tiếp tục giữ vững thành quả tỉnh là “vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước.

Theo TQĐT