Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Bưởi Soi Hà Yên Sơn

Thứ tư, ngày 22/09/2021 - 09:19
Đã xem: 84 views

Quyết định số 4031/QĐ-SHTT ngày 15/9/2021 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý Bưởi Soi Hà