Thể lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Thứ năm, ngày 12/05/2022 - 10:45
Đã xem: 974 views

Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 ban hành Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 28/4/2022 về Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022