CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Thứ tư, ngày 30/11/2022 - 09:12
Đã xem: 564 views

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản phát động Chương trình hỗ trợ đối với các sự kiện tổ chức kỷ niệm 50 năm quy mô nhỏ

Hình thức hỗ trợ: Kinh phí tối đa 35.000.000 đ/ sự kiện và cung cấp địa điểm tổ chức (Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)

Mục đích: Động viên, khích lệ các cơ quan/ cá nhân mong muốn tổ chức hoạt động thúc đẩy giao lưu hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao 2 nước

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh kính gửi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức/ cá nhân nghiên cứu, tham gia Chương trình hỗ trợ của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. 

Để biết thông tin chi tiết, xin trao đổi qua email: 50japan-vn@ha.mofa.go.jp.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang đính kèm nội dung hướng dẫn Chương trình tại đường link kèm theo. /media/files/2022/Huong-dan-dang-ky.pdf

Trân trọng!