Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Đền Hạ, Đến Thượng, đền Ỷ La

Thứ ba, ngày 06/03/2018 - 17:21
Đã xem: 4,857 views

Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La là một hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các di tích cấp quốc gia (Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La), là dịp đưa Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của thành phố Tuyên Quang, góp phần thu hút du khách, đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch.

 

I. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Quy mô tổ chức: Cấp thành phố

2. Thời gian:

- Từ ngày 26/3 đến 01/4/2018 (tức từ ngày 10/02 đến ngày 16/02 Âm lịch).

- Khai mạc 9 giờ 30 phút, ngày 28/3/2018 (tức ngày 12/02 Âm lịch)

3. Địa điểm:

- Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La được tổ chức tại 03 địa điểm: Đền Hạ, phường Tân Quang, Đền Thượng xã Tràng Đà, Đền Ỷ La, phường Ỷ La.

- Khai mạc: Tại Đền Hạ, phường Tân Quang

III. NỘI DUNG

1. Phần lễ

1.1 Lễ rước nước trên Sông Lô

- Thời gian: Từ 23 giờ đến 24 giờ ngày 27/3/2018 (Tức 11/02 Âm lịch)

- Lỗ trình đoàn rước: Trên khúc sông đoạn từ cầu Nông Tiến về Đền Hạ

1.2 Lễ tế tại Đền Ỷ La, phường Ỷ La và tổ chức rước Mẫu từ Đền Ỷ La về Đền Hạ

 - Thời gian: Từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 27/3/2018 (tức ngày 11/02 Âm lịch)

- Lộ trình đoàn rước: Xuất phát từ Đền Ỷ La, phường Ỷ La đi theo đường Trường Chinh, đường Quang Trung, đường Chiến thắng sông Lô về Đền Hạ.

1.3 Lễ tế tại Đền Thượng, xã Tràng Đà và tổ chức rước Mẫu từ Đền Thượng về Đền Hạ

- Thời gian: Từ 6 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, ngày 28/3/2018 (tức ngày 12/02 Âm lịch)

- Lộ trình: Rước Mẫu từ Đền Thượng theo đường Quốc lộ 2C qua cầu Nông Tiến đến ngã 4 (cổng thành Cổ Tuyên Quang - Thành nhà Mạc), đường Bình Thuận, đường Quang Trung, đường Chiến thắng sông Lô về Đền Hạ.

1.4 Khai mạc Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La và đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đối với Lễ hội Đền Hạ, Đến Thượng, đền Ỷ La

- Thời gian: Từ 9 giờ 30 phút, ngày 28/3/2018 (tức ngày 12/02 Âm lịch)

- Địa điểm: Đền Hạ, phường Tân Quang

1.5 Bế mạc Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La và rước Mẫu hoàn cung

- Bế mạc lễ hội:

+ Thời gian: Từ 7 giờ đến 8 giờ, ngày 01/4/2018 (Tức ngày 16/02 Âm lịch)

+ Địa điểm: Đền Hạ, phường Tân Quang

- Thời gian rước Mẫu hoàn cung: Từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 01/4/2018 (tức 16/02 Âm lịch) rước Mẫu hoàn cung từ Đền Hạ về Đền Ỷ La và Đền Thượng

2. Phần hội

2.1 Tổ chức thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian

- Thời gian: Ngày 26/3/2018 (Tức ngày 10/02 Âm lịch)

- Địa điểm: Tại Đền Ỷ La, phường Ỷ la;  Đền Hạ, phường Tân Quang; Đền Thượng, xã Tràng Đà

- Nội dung: Kéo co, đẩy gật, đập niêu, cờ tướng, nhảy bao bố, chọi gà...

2.2 Liên hoan Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu

- Thời gian: Ngày 23,30/3/2018 (tức ngày 13, 14/02 Âm lịch)

- Địa điểm: Đền Ỷ La, phường Ỷ La

- Nội dung: Trình diễn diễn xướng dân gian (nghi thức hầu đồng) kết hợp với biểu diễn âm nhạc (hát văn)

Kim Linh (Tổng hợp, biên soạn)