Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Thứ sáu, ngày 01/02/2019 - 11:21
Đã xem: 3,195 views

Các Lễ hội Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại huyện Lâm Bình là hoạt động văn hóa, chính trị được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, du lịch của huyện. Thông qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

 1. Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Kỷ Hợi năm 2019

1.1. Thời gian: 02 ngày, từ ngày 15/02/2019 đến hết ngày 16/02/2019 (thứ sáu, thứ bảy, ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

1.2. Địa điểm:

- Tại Sân vận động Bản Kè B, xã Lăng Can.

- Đường từ cầu Thẳm Pạu đến Sân vận động Bản Kè B.

1.3. Nội dung, chương trình

1.3.1. Tổ chức các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian truyền thống

a) Thời gian: Từ 15 giờ 00 phút, ngày 15/02/2019 đến hết ngày 16/02/2019 (thứ sáu, thứ bảy, ngày 11 và ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

b) Địa điểm

- Tại Sân vận động Bản Kè B, xã Lăng Can.

- Đường từ cầu tràn Thẳm Pạu đến Sân vận động Bản Kè B.

c) Thành phần tham gia: Các xã; các câu lạc bộ thể dục, thể thao; toàn thể nhân dân, và du khách.

d) Nội dung

- Thiết kế, trang trí không gian, cảnh quan khu vực tổ chức Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình Xuân Kỷ Hợi năm 2019.

- Chương trình giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục dân tộc, Nhảy lửa vào tối ngày 15/02/2019.

- Tổ chức điểm trưng bày ảnh về mảnh đất, con người Lâm Bình.

- Tổ chức các điểm hát các làn điệu truyền thống, múa sạp, múa khèn.

- Tổ chức các gian hàng ẩm thực giới thiệu các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của địa phương, phục vụ du khách.

- Tổ chức thi mâm cỗ đẹp là các sản vật đặc sản của địa phương.

- Tổ chức các gian hàng trưng bày, mua bán, trao đổi các sản phẩm, hàng hóa đặc trưng của các xã.

- Các trò chơi dân gian: Kéo co, đẩy gậy, bịt mắt bắt vịt, bịt mắt bắt lợn, đánh Pam, đánh Yến, đánh Cù, đi Cà kheo, đua Mảng ngóc, Bóng chuyền hơi, Bóng chuyền da, Chọi gà, Chọi Dê, Bắt cá.

1.3.2. Tổ chức Lễ hội Lồng Tông Xuân Kỷ Hợi năm 2019

a) Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 16/02/2019 (thứ bảy, ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

b) Địa điểm: Tại Sân vận động Bản Kè B, xã Lăng Can.

c) Nội dung, chương trình:

- Chương trình văn nghệ chào mừng (thời lượng 20 đến 25 phút).

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Phần Lễ:

+ Tế lễ tại Đền Pú Bảo.

+ Tổ chức rước lễ.

+ Tịch điền.

- Phần hội:

+ Lãnh đạo huyện chúc phúc đầu xuân và đánh trống khai hội.

+ Phát lộc.

+ Tung còn.

+ Các hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian truyền thống.

2. Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn huyện Lâm Bình năm 2019

2.1. Thời gian: Từ 18 giờ 00 phút, ngày 16/02/2019 (thứ 7, ngày 12 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

2.2. Địa điểm: Tại Sân vận động thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang.

2.3. Nội dung, chương trình:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Lãnh đạo huyện chúc phúc đầu xuân và khai hội.

- Chương trình văn nghệ, thi trang phục dân tộc truyền thống.

- Nhảy lửa.

3. Lễ hội Lồng Tông xã Thượng Lâm Xuân Kỷ Hợi năm 2019

3.1. Thời gian: Từ 19 giờ 00 phút, ngày 18/02/2019 đến hết ngày 19/02/2019 (thứ hai, thứ ba, ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

3.2. Địa điểm: Tại Sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm.

3.3. Nội dung, chương trình:

- Từ 19 giờ 00 phút ngày 18/02/2019 (14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi): Chương trình văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống của các thôn, bản.

- Từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 19/02/2019 (15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi): Lễ hội Lồng Tông xã Thượng Lâm. Về nội dung, chương trình Lễ hội Lồng Tông xã Thượng Lâm diễn ra theo truyền thống hằng năm.