Dấu ấn lịch sử xứ Tuyên

Thứ hai, ngày 19/08/2019 - 11:18
Đã xem: 4,101 views

Tuyên Quang - mảnh đất lịch sử, giàu truyền thống cách mạng. Nơi đây đã ghi dấu ấn hào hùng của dân tộc, những câu chuyện về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc và những năm tháng không thể nào quên của lịch sử cách mạng Việt Nam.

 Hành trình về với Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Sơn Dương) là về với cội nguồn của cách mạng. Tân Trào có vị trí đắc địa về mặt quân sự, chính vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nơi đây để xây dựng làm trung tâm chỉ đạo tổng khởi nghĩa và giành chính quyền trên phạm vi toàn quốc.

Lán Nà Nưa là điểm đặt chân đầu tiên của khách thập phương khi đến đến tham quan Tân Trào.

Đình Tân Trào, nơi tổ chức họp Quốc dân Đại hội (ngày 16 và 17-8-1945), được ví như Hội nghị Diên Hồng thứ hai trong lịch sử nước ta.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình (Chiêm Hóa) là "địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.​ Trong ảnh: Du khách thăm và tìm hiểu tư liệu lịch sử tại Hội trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình (Chiêm Hóa).

An toàn khu Kim Quan (Yên Sơn) là nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan khác của Đảng, Văn phòng Chính phủ trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn từ cuối năm 1953 đến tháng 8-1954.

Đoàn viên, thanh niên tham quan di tích an toàn khu Kim Quan (Yên Sơn).

Mỗi một di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đều là dấu ấn về chặng đường cách mạng đầy hào hùng của dân tộc. Đó là nơi để thế hệ trẻ về nguồn tìm hiểu về truyền thống của cha ông, đúc rút những bài học về lòng yêu nước, nỗ lực vươn lên xây dựng quê hương.

Theo TQĐT