Hồng Quang mở lớp dạy nghề dệt thổ cẩm và đan lát truyền thống cho người dân tộc Pà Thẻn

Thứ năm, ngày 21/11/2019 - 09:37
Đã xem: 1,684 views

Căn cứ Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025. Vừa qua UBND xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình đã tổ chức khai giảng 03 lớp nghề truyền thống cho người dân tộc Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh.

Hiện nay tỉ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề và lao động có tay nghề cao ở huyện Lâm Bình nói chung, xã Hồng Quang nói riêng còn rất thấp. Vì vậy tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động đang được huyện tập trung thực hiện để góp phần nâng cao tay nghề, tạo việc làm, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho người dân ở nông thôn. Nhận thấy tiềm nằng phát triển du lịch của huyện Lâm Bình là rất lớn, trong đó việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa và khôi phục các nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là một hướng đi phù hợp. Do vậy, UBND xã Hồng Quang đã quyết định mở 03 lớp nghề cho bà con dân tộc Pà Thẻn tại thôn Thượng Mình, đó là: lớp nghề dệt thổ cẩm, lớp đan lát và lớp thầy cúng trong nghi lễ nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn. Tham gia 03 lớp học có gần 40 học viên đều là người dân tộc Pà Thẻn cùng sống tại thôn Thượng Minh.

Khai giảng lớp dạy nghề dệt thổ cẩm và lớp đan lát dân tộc Pà Thẻ ở thôn Thượng Minh

Việc xã UBND xã Hồng Quang tổ chức mở lớp các nghề truyền thống cho bà con dân tộc Pà Thẻn đã nhận đươc sự hưởng ứng rất nhiệt tình của người dân trong thôn. Vì đây là cơ hội để người dân tộc Pà thẻn khôi phục lại các giá trị văn hóa, các sản phẩm truyền thống tốt đẹp gắn với phát triển du lịch của địa phương.

Các học viên của lớp dệt thổ cẩm đang chăm chỉ học tập

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được các nghệ nhân trong thôn truyền đạt những kiến thức, kỹ thuật cơ bản về nghề đan lát và dệt thổ cẩm của dân tộc Pà thẻn. Với phương pháp học chủ yếu là thực hành và cầm tay chỉ việc nhằm giúp các học viên tham gia học tập sẽ thực hiện thành thạo nghề và cho ra các sản phẩm đẹp, chất lượng tạo ấn tượng với du khách thập phương. Qúa đó tạo ra sản phẩm du lịch riêng có của người Pà Thẻn ở thôn Thượng Minh và đưa Thượng Minh trở thành một địa chỉ được nhiều du khách biết đến với nhiều sản phẩm nghề thủ công truyền thống đậm nét đặc trưng của dân tộc Pà Thẻn.

Các học viên lớp đan lát thực hành làm các sản phẩm đan lát

Thầy cúng người Pà Thẻn đang truyền dạy nghi lễ cúng nhảy lửa cho các học viên

Việc quan tậm dạy nghề cho người dân tộc thiểu số rất ít người gắn với những nghề truyền thống mạng đậm bản sắc văn hóa của dân tộc là rất phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Vì đây là cách để khôi phục, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống vừa tạo ra sản phẩm du lịch phong phú thu hút khách du lịch đến với địa phương. 

                                                                                                                                                           Theo lambinh.tuyenquang.gov.vn/