Nhà đầu tư Nhật khảo sát phát triển du lịch Lâm Bình

98 views

Đoàn công tác thuộc Tập đoàn Delta E&C của Nhật Bản vừa thực hiện khảo sát phát triển du lịch tại huyện Lâm Bình.

Đoàn công tác của Tập đoàn DeltaE&C làm việc tại huyện Lâm Bình.

Đoàn đã đến một số điểm du lịch như: thác Khuổi Nhi, hang Khuổi Pín, khu vực Bản Phủng, Bản Cài… Qua các điểm du lịch, đoàn đã đề xuất dự án đầu tư tại các điểm: khu Lâm thủy Cọc Vài; khu thể thao dưới nước, xã Thượng Lâm; khu động Song Long, xã Khuôn Hà; thác Khuổi Nhi, xã Thượng Lâm; khu ngắm cảnh trên nước, dọc tuyến sông Năng và sông Gâm; làng Văn hóa - Du lịch... Các hạng mục của dự án được triển khai tại huyện Lâm Bình sẽ tạo thành  hệ thống du lịch hoàn chỉnh, bền vững. Trong quá trình khảo sát tại huyện, đoàn cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến quy hoạch, quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường sinh thái và xử lý rác thải…

Theo TQĐT