Thứ Năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021   |    Đăng nhập   |    Liên hệ
Tìm thấy 4 văn bản phù hợp


STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 62/KH-UBND Kế hoạch Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 28/07/2017
2 481/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thời gian tới" 16/05/2017
3 1349/UBND-KGVX Công văn Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành 11/05/2017
4 51/KH-UBND Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2020 23/06/2016