Tour du lịch: Thác Bản Ba - Lễ hội bia Hà Nội - Đêm hội Thành Tuyên

4.018 views

Chương trình 05: 02 ngày.Từ ngày 22-23/9/2018 (Ngày 13-14/8 Âm lịch)