Khu di tích lịch sử cách mạng lào (Làng Ngòi - Đá Bàn)

3.949 views