Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019   |    Đăng nhập   |    Liên hệ

TRANG CHỦ >> CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH >> Du lịch Lịch sử - Văn hoá

Phát
Là vùng đất chứa đựng nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, di sản văn hóa đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn để khai thác phục vụ du lịch.
Thứ 5, 25/04/2019 - 16:21
Bảo
Thứ 4, 26/07/2017 - 03:24
Công
Tỉnh Tuyên Quang hiện có hơn 500 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, trong đó có 32 di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là các di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Trung ương Đảng, Chính phủ đánh giá là hệ thống di tích lịch sử cách mạng quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.
Thứ 6, 21/04/2017 - 10:37
Kim
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được họp từ ngày 11 đến ngày 19-2-195, với khẩu hiệu " Đoàn kết, nhất trí, giành độc lập cho Tổ quốc, dân chủ cho nhân dân và hòa bình cho thế giới". Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng trong lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và của dân tộc ta, là bước ngoặt để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi hoàn toàn.
Thứ 6, 21/04/2017 - 10:21
Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Tìm kiếm
Liên kết