Thứ Ba, ngày 24 tháng 4 năm 2018   |    Đăng nhập   |    Liên hệ

TRANG CHỦ >> VĂN HOÁ TUYÊN QUANG >> Văn hoá phi vật thể

Hát
Tuyên Quang là nơi cư trú của hơn 66.800 người Cao Lan, chiếm gần 40% tổng số người Cao Lan trong cả nước. Nơi đây, đồng bào Cao Lan đã và đang tích cực gìn giữ, phát huy làn điệu Sình Ca – một di sản văn hóa phi vật thể quý báu của dân tộc.
Thứ 5, 16/11/2017 - 13:48
Nghi
Ngày 17-2, tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ hội Lồng Tông - ngày hội xuống đồng và đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghi lễ Then của dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang. Về dự lễ hội có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh và đông đảo bà con các dân tộc trong tỉnh.
Thứ 4, 26/07/2017 - 04:04
Đôi
Mỗi dân tộc ở mỗi vùng miền đều có truyền thống văn hóa riêng về ngôn ngữ, trang phục, nhà ở, nền nếp sinh hoạt, cưới xin, ma chay,... trong đó ẩm thực là một nét đặc trưng hết sức riêng biệt.
Thứ 6, 30/06/2017 - 13:40
Tổng số: 3 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang  
Tìm kiếm
Liên kết