Dự án đường liên kết vùng kết nối hạ tầng du lịch Ba Bể - Na Hang sau khi triển khai được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để...
Liên kết vùng được xem là giải pháp bền vững để thu hút, phát triển du lịch. Trong hành trình tạo mối liên kết ấy, tỉnh...
Sáng 27-5, Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ...
Nhằm hưởng ứng Chương trình du lịch Tuyên Quang năm 2021, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Sở...
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là yêu cầu và nhiệm vụ quan trọng được thực hiện hiệu quả trong thời gian qua...
Năm qua, việc kết nối, quảng bá du lịch đã được đẩy mạnh, thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư, làm tăng lượng khách đến...
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, XVI giai đoạn 2010-2020 đều xác định Du lịch là một trong các...