Relax Coffee - Địa điểm Khách sạn Lô Giang bên dòng sông Lô huyền thoại và bến phà Nông Tiến lịch sử.
Quán Karaoke tại Tuyên Quang