Thứ Bảy, ngày 26 tháng 9 năm 2020   |    Đăng nhập   |    Liên hệ
Album: Khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang" - Tác giả: Nhà báo Đinh Công Thuỷ