Trưng bày các sản phẩm lưu niệm, biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Tuyên Quang

672 views

Từ ngày 16 đến 19-8, Ban Tổ chức cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch” và “Sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch” tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức trưng bày các tác phẩm dự thi được vào vòng chung khảo tại sảnh của Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuyên Quang.

 

Người dân đang tham gia bình chọn và góp ý cho các sản phẩm lưu niệm, logo và slogan du lịch của tỉnh

Thực hiện Kế hoạch cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch" và "Sáng tác biểu trưng (logo), khẩu hiệu (slogan) du lịch" tỉnh Tuyên Quang. Ban tổ chức cuộc thi đã tiến hành trưng bày, mời tham gia bình chọn và xin ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn thiện các tác phẩm là sản phẩm lưu niệm, biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch của tỉnh.

Trong tháng 8 này, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tiến hành chấm vòng chung khảo và Tổ chức tổng kết, công bố và trao giải thưởng cho các tác giả có sản phẩm lưu niệm, logo và slogan du lịch tỉnh Tuyên Quang đạt giải.

Phạm Hương