Thể lệ giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020

858 views

Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ II năm 2020 (gọi tắt là Giải thưởng Báo chí lần thứ II năm 2020) là giải thưởng báo chí cấp tỉnh, do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, nhằm: Tôn vinh, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh.