ĐẠI HỘI CHI BỘ TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG LẦN THỨ NHẤT, NHIỆM KỲ 2020-2025

1.560 views

Ngày 25/6/2020 Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cùng 15 đảng viên của Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - UV BTV Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh chúc mừng các đồng chí được bầu vào BCH Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh đã đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra ở nhiệm kỳ 2015-2020.

Chi bộ đã lãnh đạo cơ quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành đúng tiến độ các hoạt động Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đảm bảo chất lượng. Hoạt động của Chi bộ được đổi mới, và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường; công tác lãnh đạo cơ quan, đoàn thể được duy trì, các tổ chức đoàn thể hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, cán bộ, đảng viên tích cực, nỗ lực học tập, nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đoàn thể phát động. Chi bộ đã hoàn thành đạt/vượt 100% các mục tiêu đã đề ra tại nhiệm kỳ 2015-2020.

Với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, tập trung củng cố, xây dựng kiện toàn Chi bộ, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm. Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả về hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát huy tốt công tác Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên địa bàn tỉnh. Tập trung quyết liệt thực hiện các khâu đột phá của tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công, nông nghiệp, thương mại và du lịch với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 Đại hội Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ: (1) Chủ động, đổi mới các Chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang; thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh Tuyên Quang. Thường xuyên hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường, nguồn lao động có tay nghề, nhanh chóng triển khai dự án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; (2) Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ Trung tâm Xúc tiến đầu tư. Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thực hiện tốt đạo đức công vụ và bố trí cán bộ; (3) Tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ về cải thiện môi trường kinh doanh và chỉ số năng lực cạnh tranh. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, đặc biệt là trong công tác tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; (4) Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn và lý luận chính trị cho cán bộ.

 Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: (1) Phấn đấu đến năm 2025: Thu hút các dự án đầu tư vào tỉnh đạt trên 40.000 tỷ đồng; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nằm trong tốp 30 tỉnh thành của cả nước; (2) 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; (3) Chi bộ hàng năm đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; (4) 100% Đảng viên hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 10% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; (5) Trong nhiệm kỳ, phấn đấu kết nạp 03 đảng viên mới trở lên; (6) Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan hàng năm được xếp loại hoàng thành tốt nhiệm vụ trở lên; (7) Phấn đấu 100% gia đình công chức, viên chức hàng năm đạt chuẩn: “Gia đình văn hóa”; (8) Hàng năm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát: “Thực hiện ít nhất 01 cuộc”.

Đại hội đã thảo luận và đề ra các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra 04 đồng chí vào Ban Chấp hành Chi bộ; Đồng chí Đỗ Trung Kiên tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

Phạm Hương