Các hộ gia đình cung cấp dịch vụ homestay tại Tuyên Quang

1.510 views

Danh sách một số hộ gia đình cung cấp dịch vụ homestay tại Tuyên Quang.

   1. Hoàng Liên Sơn -  Xóm 15, xã Kim Phú, Yên Sơn - 01689126647

   2.  Tiêu Văn Quy - Xóm 15, xã Kim Phú, Yên Sơn - 01665424321

   3. Hoàng Thị Sen - Xóm 15, xã Kim Phú, Yên Sơn - 01678022531

   4. Trần Thị Đẹp - Xóm Thắng Quân- Thắng Quân - Yên Sơn - 01647.605.219

   5. Bàn Quang Hưng - Xóm Làng Chẩu 2, xã Thắng Quân - 0977396899

   6. Phạm Xuân Trường - Xóm Gềnh Gà- Thắng Quân - Yên Sơn - 0975.897.693

   7. Lý Văn Trọng - Xóm Thắng Quân- Thắng Quân - Yên Sơn - 0988.846.770

   8. Tiêu Thị Năm - Xóm 15, xã Kim Phú, Yên Sơn - 0942.907.458

   9. Lê Chiến Thắng - Xóm 10, Tràng Đà, TP Tuyên Quang - 01643.477.259

   10.  Hoàng Thị Dung - Thôn An Lộc A, xã An Khang, TP Tuyên Quang - 01676865012

   11. Lê Quỳnh Trang - Tổ 34, Minh Xuân, TP Tuyên Quang - 0963.927.583

   12. Âu Văn Đại - Thôn Phúc An - Lưỡng Vượng, TP Tuyên Quang - 0982.468.938

   13. Nguyễn Văn Siểng - Thôn Vôi Thủy- Đội Cấn, TP Tuyên Quang - 0982388139

   14. Hoàng Văn Binh - Thôn Thành 2, xã Thái Long, TP Tuyên Quang - 0979632664

   15. Trần Thúy Hằng - Tổ 19, phường Minh Xuân, TP Tuyên Quang -0917747866

Dưới đây là một số hình ảnh của các hộ gia đình có khả năng cung cấp dịch vụ homestay phục vụ Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2017

Phạm Hương