Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024

Thứ tư, ngày 03/07/2024 - 08:06
Đã xem: 96 views

(Theo Kế hoạch sô 116/KH-UBND ngày 17/6/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Qung về Tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2024)